167028643_764043977626881_5295533225242496407_.jpg

Arbeidsgruppa

Følgjande personar er med i arbeidsgruppa:

Vidar Vollsæter

vidarvolls_ter.jpg

Vidar Vollsæter er leiar for Nordvest Maraton.

Jon Kåre Mork
jonk_remork.jpg
Jon Kåre Mork er løypeansvarlig for løp.
Bjarte Sunde
bjartesunde.jpg
Bjarte Sunde er medlem i prosjektgruppa for Nordvest Maraton.

Resten av arbeidsgruppa/styret:

Henning Røyset, Kristian Angelsen og Einar Orten Trovåg.

I tillegg kjem ei rekkje andre trufaste medhjelparar. Ingen nemnde, ingen gløymde!