8.jpg

Påmelde, Nordvest maraton 2020:

Førehandspåmeldinga startar innan 22. juni.

Oppdatert oversikt over påmelde blir lagt ut her med jamne mellomrom.

Meir info kjem!